FYSERG_logotyp_Mobilversion_170920

FYSERG; den kompetenta kombinationen av fysioterapi och ergonomi.

FYSERG ägs och drivs av Anna Johansson. Med ett brinnande intresse och en övertygelse om att kombinationen av kompetensen som leg sjukgymnast/fysioterapeut och ergonom och friskvårdspedagog kan höja prestationer såväl i arbetsliv som privatliv och skapa en hållbar hälsa för varje individ.

loading...

"Sedan mer än 20 år har jag arbetat med kliniskt patientarbete inom primärvården och träffat patienter i alla åldrar, med skilda besvär. Målet för mina patienter är såklart att må bättre men också i många fall hjälp till att prestera bättre inom sitt arbetsliv eller på sin fritid, ibland med höga mål i sina motions- eller idrottsprestationer. När du anlitar FYSERG får du ta del av kompetens inom kärnområdena FYSIOTERAPI, ERGONOMI och FRISKVÅRD
tillsammans med ett personligt engagemang!"

Erfarenhet & Kompetens

Leg sjukgymnast/fysioterapeut

Jag arbetar som leg sjukgymnast/fysioterapeut sedan min examen vid Lunds universitet 1997. Jag har arbetat kliniskt med patientarbete på privata mottagningar och inom ortopedi på Ängelholms sjukhus. Jag har credentialing examen inom MDT, mekanisk diagnostik och terapi, samt utbildning inom OMT, akupunktur, smärtbehandling och idrottsmedicin.


Ergonom 

Sedan 2002 har jag haft möjligheten att besöka arbetsplatser inom flera olika branscher. Jag har studerat olika områden inom ergonomi vid Tekniska högskolan vid Lunds och Linköpings universitet via Arbetslivsinstitutet. Jag har arbetat med ergonomi som konsult och som anställd inom företagshälsovård.


Friskvårdspedagog

Friskvård ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv har genomsyrat mitt arbetssätt sedan jag tog examen i Friskvårdspedagogik vid Gävle Högskola 1993. Jag har utbildning i Hälsoprofilsbedömning.

"Att arbeta tillsammans med andra och samverka på olika sätt, för att nå ett gemensamt, hälsosamt och ergonomiskt mål är ett av mina arbetssätt"

Anna Johansson, FYSERG

FYSERG prioriterar att ha ett nätverk av kontakter för att säkerställa hög kvalitet och bästa resultat i alla uppdrag och konsultationer. Se samarbetspartners nedan:

pe3 företagshälsa Mail: info@pe3.se Telefon: 0770-17 61 10 Fax: 031-16 01 10