FYSERG_logotyp_Mobilversion_170920

"Tillsammans arbetar vi med att förbättra individens och organisationens välbefinnande och prestation."

Förmågan att se helheten och främja det friska för såväl individ som företag är FYSERGs främsta styrka.
Hela vägen; från små insatser till att arbeta med mer övergripande helhetsperspektiv.

FYSERGs tre kärnområden är Fysioterapi, Ergonomi och Friskvård.

Fysioterapi

Patientarbete, funktionsbe-dömningar, rehabilitering och förebyggande åtgärder.

Ergonomi

Systematiskt arbetsmiljöarbete i smått som stort. Riskbedömningar, skyddsrond och inspirerande föreläsningar.

Friskvård

Hälsosamtal i grupp och individuellt, Hälsoprofilbedömningar (HPB) och tips kring friskvårdspengen.
 

"Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning"

WHO - World Health Organization´s definition av hälsa.

FYSERGs tre värdeord, som beskriver vårt helhetsperspektiv:

Tillsammans

Tillsammans - FYSERG

Ni kan verksamheten och FYSERG kan människan. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmiljö och god hälsa.

Hela vägen

Hela vägen - FYSERG

FYSERG arbetar med ett helhetsperspektiv, med små insatser på plats till ett mer övergipande perspektiv. 

Prestation

Prestation - FYSERG

En hög prestation byggs av god hälsa fysiskt, psykiskt och socialt. 
FYSERGs breda perspektiv ser helheten.