FYSERG_logotyp_Mobilversion_170920

För att företagets arbetsmiljöarbete ska vara levande och svara upp mot lagar och regler krävs ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
 

Sedan 2002 har FYSERG haft möjligheten att besöka arbetsplatser inom flera olika branscher.
I samarbete med företaget ser vi över olika arbetsplatser och arbetsmoment på företaget.

Detta innebär bland annat att företaget lär sig att löpande göra riskbedömningar och att skapa en handlingsplan med syfte att hela tiden säkerställa en god arbetsmiljö. FYSERG är där för att hjälpa till att göra företaget självständigt i sitt arbetsmiljöarbete och som expertis när riskbedömningsarbetet kräver mer.

Föreläsningar

Genom en föreläsning når du många vid ett tillfälle. En föreläsning är ett bra "startskott" för hälsoarbetet på ett företag och kan vara till stor nytta för den övergripande arbetsmiljön.

Innehållet riktas mot den specifika arbetsplatsen och det som uppmärksammats under tidigare utförda arbetsplatsbesök, riskbedömningar etc. Några exempel på vad en föreläsning inom ergonomi kan handla om är:

  • Datorarbetsplatsens friskfaktorer
  • Belastningsergonomi. Första tecken på skada eller risk för skada? 
  • Riskbedömningar och handlingsplan

Välkommen att kontakta FYSERG för mer information om föreläsningar!

FYSERGs tjänster inom ergonomi och arbetsmiljö

Arbetsplatsbesök

Arbetsplatsbesök - FYSERG

Tillsammans tittar vi på arbetsplatsens ergonomi och vilka åtgärder som kan förbättra arbetsmiljön. Vi strävar efter att minska belastningar och förbättra arbetsprocessen. En god arbetsmiljö påverkar hälsan och arbetseffektiviten till det bättre.

Riskbedömning & analys

Riskbedömning & analys - FYSERG

Frågeställningen kan vara att flera arbetstagare beskriver liknande besvär vid ett arbetmoment. Tillsammans med företagare och arbetstagare gör FYSERG en analys och riskbedömning av arbetsmoment/-plats och ger förslag på åtgärd.

"Redan när en verksamhet planeras bör god ergonomi genomsyra utformningen och inredningen av lokalerna och arbetsplatserna. För att må bra och kunna prestera bra kvalitet i arbetet måste det finnas tillräcklig variation i rörelse och belastning och möjlighet till återhämtning."

Källa: Arbetsmiljöverket

En god investering

En god investering - FYSERG

Då ett företag står inför en investering/förändring på arbetsplatsen bidrar jag med kunskap kring hur människan interagerar med sina arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Hur kan investeringen/förändringen bidra till en god ergonomi och bidra till ett effektivt och hållbart arbetssätt?

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete - FYSERG

Detta innebär bland annat att företaget lär sig att löpande göra riskbedömningar och att skapa en handlingsplan med syfte att hela tiden säkerställa en god arbetsmiljö. FYSERG är där för att hjälpa till att göra företaget självständigt i sitt arbetsmiljöarbete och som expertis när riskbedömningsarbetet kräver mer.

FYSERG strävar efter mottot hela vägen, där det är lika viktigt med såväl små insatser på plats, som att jobba med övergripande arbetsmiljösystem.

Behöver ni en resurs till skyddsronden?

En resurs till skyddsronden - FYSERG

När ni saknar funktionen som belastningsergonom vid
er skyddsrond bidrar FYSERG med den rollen och
kan ge förbättringsförslag efter ronden.  

Rehabilitering av anställd

Rehabilitering av anställd - FYSERG

Om en arbetstagare har varit eller riskerar att bli sjukskriven ser vi tillsammans över vilka arbetsuppgifter och i vilken omfattning arbetstagaren kan stanna alt komma tillbaka till arbete för att så småningom kunna höja sin prestation och återgå till en god arbetsförmåga.