FYSERG_logotyp_Mobilversion_170920

Leg sjukgymnast/fysioterapeut med kompetens inom rörelsestödjeorganen och smärtbehandling. Kunskap om hur kroppen fungerar under belastning i träning och i arbete.

I patientarbetet ingår att undersöka och bedöma individens besvär. Utifrån bedömningen skapas en rehabiliteringsplan med syfte att återställa individens funktion. Att förebygga skador genom att se över preventiva åtgärder främjar såväl individens som arbetsplatsens hälsa.
 

Föreläsningar.

Ett av många sätt att inspirera och motivera till bättre hälsa är just genom föreläsningar. FYSERG delar gärna med sig av sin kunskap inom områden såsom anatomi och fysiologi, träning och mål.

Genom en föreläsning når du många vid ett tillfälle. En föreläsning är ett bra "startskott" för hälsoarbetet på ett företag och kan vara till stor nytta för den övergripande arbetsmiljön. Innehållet riktas mot den specifika arbetsplatsen och det som uppmärksammats under tidigare utförda arbetsplatsbesök, riskbedömningar etc. Några exempel på vad en föreläsning inom fysioterapi kan handla om är:

Patientarbete

Patientarbete - FYSERG

Undersökning, bedömning och behandling.

Rehabilitering

Rehabilitering - FYSERG

Att återfå sin förmåga privat och
i arbetslivet.

Prevention

Prevention - FYSERG

Att förebygga besvär eller skada genom att se över faktorer privat och på arbetsplatsen