FYSERG_logotyp_Mobilversion_170920
Att vara frisk innebär att man upplever ett välbefinnande och har en god prestationsförmåga.

Att vara frisk innebär att man på olika sätt varje dag tar hand om sitt välmående. Varje individ har sin utgångspunkt och sina mål. Många av oss tappar ibland fokus på vårt egna välmående och behöver då ett stöd för att åter hitta mål och riktning för att stärka det friska.

Att varje individ har sin utgångspunkt och sina mål är viktigt att ta hänsyn till. I dagens allt snabbare livstempo är det många som lätt tappar fokus på det egna välmåendet och kan då behöva ett stöd för att åter hitta mål och riktning för att stärka det friska. I de enskilda samtalen har jag haft stor nytta av min kompetens som leg.sjukgymnast/fysioterapeut, för att kunna göra en individuell analys genom samtal och hälsoundersökningar.

"Även om man sitter stilla på ett kontor behöver man motionera så att man får ork och kan vara pigg och vaken på jobbet. Träningen kan göra att man lättare återhämtar sig om man har ett stressigt arbete, dessutom kan sömnen förbättras för den som sover dåligt.."

Källa: Vårdguiden1177

Hälsosamtal

Hälsosamtal - FYSERG

I ett hälsosamtal tittar vi gemensamt på din (INDIVIDENS) livsstil. Utifrån samtalet hittar vi just din motivation till förbättringar som stärker det friska för dig.
Hälsosamtal för en grupp människor på samma arbetsplats ger en kartläggning av hur arbetsmiljön fungerar i stort på arbetsplatsen eller avdelningen.

Hälsoprofilbedömning

Hälsoprofilbedömning - FYSERG

Den ledande metoden för att motivera till en hälsosam livsstil - så kallas HPB med andra ord. Det inleds med ett samtal kring nuläge och förändring, för att övergå i mätningar samt konditionstest på cykel.

Hälsoprofilsbedömning innehåller det viktiga hälsosamtalet tillsammans med konditionstest mm. 

Friskvårdspeng

Friskvårdspeng - FYSERG

Att fylla friskvårdspengen med ett kompetent innehåll känns viktigt för såväl arbetstagare som arbetsgivare.

FYSERG kan ge er förslag utifrån vilket företag ni är och erbjuder er utvärdering av er investering i friskvårdspengen.  

Hur förebygger jag skador och bibehåller min prestationsförmåga i mitt arbete och i min idrott/träning?


En individuell analys av funktionsförmågan i relation till motion/idrott eller arbetsliv ger mig en bild av individens svagheter som påverkar prestationsförmågan. Efter vårt möte får du en handlingsplan och delmål att sträva efter. Vi bestämmer tillsammans vilken grad av uppföljning du anser att du behöver för att nå dina mål.